top of page

Avís Legal i Condicions generals de contractació

Objecte de les Condicions Generals de Compra

Les següents Condicions Generals estableixen, juntament amb la resta de Termes i Condicions, el marc jurídic que regula l'ús del lloc web www.nkprodarte.com, del qual NK Producciones Artístiques, S.L.U (d'ara endavant, "NK Producciones Artísticas", o “ el “Promotor” o “l'Organització”) és titular, així com els serveis prestats per NK Producciones Artístiques a través del mateix. Aquestes estaran sempre a la vostra disposició a www.nkprodarte.com per a la vostra consulta, arxiu o impressió.

Així mateix, en aquest apartat trobareu tota la informació necessària sobre els tràmits que ha de seguir l'usuari per comprar una entrada a un esdeveniment o espectacle, els termes i condicions, política de devolucions, etc.

Per a totes les qüestions relatives a la gestió de dades de caràcter personal de l'usuari, si us plau, visiteu la nostra Política de Privadesa.

 

NK Produccions Artístiques i l'usuari

NK Producciones Artístiques és un servei de compra on-line, disponible les 24 hores del dia, on podreu adquirir còmodament des del vostre ordinador entrades per a tot tipus d'espectacles i esdeveniments a través d'internet.

A través del seu lloc web www.nkprodarte.com, NK Producciones Artístiques posa a la vostra disposició un servei de venda anticipada d'entrades, facilitant al públic i als usuaris l'adquisició d'entrades, gestionant en nom i per compte del promotor la distribució d'aquestes. .

El lloc web www.nkprodarte.com (d'ara endavant, el Lloc web) és titularitat de la companyia NK Producciones Artísticas, S.L.U (d'ara endavant, NK Producciones Artísticas), societat constituïda conforme a la legislació espanyola amb domicili a Pau Claris 97, 4t 1a - 08009 de Barcelona (Espanya), titular de CIF número B67257881 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46502, Foli 110 Full: 522093 Inscripció 1.

NK Producciones Artístiques posa el Lloc Web a la seva disposició com a usuari perquè ens pugui conèixer millor, contactar amb nosaltres o adquirir entrades per als esdeveniments publicats a la nostra web. La utilització del web atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de les presents Condicions Generals a la versió publicada per NK Producciones Artísticas en el mateix moment en què l'usuari accedeixi al web.

L'usuari declara que disposa de capacitat legal necessària per actuar i contractar a la web d'acord amb les condicions desglossades més avall, les quals declara comprendre i acceptar.

L'usuari és el responsable de facilitar les seves dades correctament en els processos de compra establerts a la pàgina web de NK Producciones Artístiques, havent de prestar especial atenció quant a la introducció de les dades bancàries i de caràcter personal.

NK Producciones Artístiques, d'acord amb la seva Política de Privadesa, es compromet, en la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat d'acord amb el que estableix la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal. Les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l'accés de tercers no autoritzats a aquests. NK Producciones Artísticas realitza els millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l'eficàcia d'aquests sistemes de seguretat.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts al nostre Lloc Web de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals dels serveis que ofereix NK Producciones Artístiques en cada moment, havent d'abstenir-se d'emprar-los per a:

a) Transmetre a tercers no autoritzats el nom d'usuari i la contrasenya, i comunicar immediatament a NK Producciones Artísticas l'accés per part d'un usuari no autoritzat a aquesta informació.

b) Introduir a la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics de NK Producciones Artísticas, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d'aquest Lloc Web.

c) Realitzar activitats il·lícites, fraudulentes i/o incíviques o que impedeixin la correcta utilització de la Pàgina Web, així com de la xarxa o els seus recursos.

d) Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

e) Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut del Lloc Web.

f) Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans.

En registrar-se a NK Producciones Artístiques, l'usuari triarà una contrasenya. L'usuari haurà de custodiar degudament

 

Menors


Està prohibida la compra d'entrades en línia a menors de 14 anys.

En el cas de contractació per menors d'edat, NK Producciones Artístiques no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar-ne amb absoluta seguretat l'edat. Per aquest motiu no assumirà cap responsabilitat sobre persones que incompleixin la normativa, siguin menors dedat o hagin estat expulsades anteriorment de la web.

NK Producciones Artístiques podrà posar-se en contacte amb l'usuari en qualsevol moment perquè aquest demostri la seva edat real mitjançant fotocòpia del DNI o equivalent. La no-resposta en termini podrà suposar el bloqueig o cancel·lació del perfil. Si tenim coneixement que un menor de 14 anys té un perfil podrem procedir a bloquejar-lo o eliminar-lo.

 

Legislació aplicable i modificació de les Condicions Generals de compra


Aquestes Condicions Generals regulen les relacions sorgides entre NK Producciones Artístiques i els tercers (d'ara endavant “usuaris”) que contractin a través del portal www.nkprodarte.com.

NK Producciones Artístiques podrà modificar les presents Condicions Generals, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al portal a la versió publicada per NK Producciones Artístiques en el mateix moment en què l'usuari accedeixi a la web.

NK Producciones Artístiques queda a disposició de l'usuari per aclarir qualsevol extrem de les pròpies Condicions Generals, oberts a qualsevol millora o modificació que sigui necessària per a la millor prestació del servei. A aquest efecte, l'usuari es pot adreçar per correu electrònic a info@nkprodarte.com.


Condicions i ús del servei de compra d'entrades
 

 

El servei de venda d'entrades és de caràcter onerós, l'usuari disposa de tota la informació relativa al preu de cada entrada i dels impostos corresponents en tot moment a la web. El servei d'informació ofert a través del web és gratuït.

Un cop adquirida l'entrada, no se'n canviarà ni se'n tornarà l'import, excepte per causes previstes a la legislació vigent.

L'adquisició d'una entrada suposa l'acceptació de les condicions següents:

 1. La revenda il·legal d'una entrada o l'intent de revenda il·legal constitueix una causa suficient per a la confiscació o cancel·lació d'aquesta entrada sense dret a reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació.

 2. L´entrada disposa de diferents mesures de seguretat. Cada codi de barres és únic i permet un únic accés. L'Organització no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida als punts oficials de venda.

 3. Tota entrada retocada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà l'Organització a prohibir l'accés al portador.

 4. Així mateix, el portador de l'entrada perdrà els drets en sortir del recinte.

 5. En cas d'haver aplicat un descompte en la compra de l'entrada, l'Organització requerirà l'acreditació per poder accedir al recinte.

 6. Un cop adquirida l'entrada no s'admetran canvis ni devolucions, excepte en cas de cancel·lació de l'esdeveniment. En aquest cas, lOrganització es compromet a la devolució de limporta de lentrada.

 7. És prohibit filmar l'espectacle. Igualment es prohibeix lús de flash, així com lentrada al recinte de qualsevol objecte o producte que lOrganització consideri perillós.

 8. Es reserva el dret d'admissió.

 9. El portador autoritza lOrganització a efectuar, dacord amb la Llei, les revisions o registres de persona i pertinences per verificar que es compleixin les condicions de seguretat.

 10. No es permet entrar al recinte un cop començat l'espectacle, fins al moment del descans si n'hi ha.

 11. Cal conservar l´entrada fins a la sortida del recinte.

 12. L´Organització es reserva el dret de modificar el programa de l´espectacle.

 13. Constituirà un delicte d'estafa electrònica, previst al Codi Penal i castigat amb penes de fins a sis anys de presó, la utilització d'aquest sistema de pagament electrònic per adquirir entrades, quan concorri alguna de les circumstàncies següents: Facilitar dades falses del comprador o del número de targeta utilitzada com a mitjà de pagament; Utilitzar les dades de persones diferents del comprador; Facilitar números de targeta que no coincideixin amb el del comprador; usurpar la condició de titular de targetes alienes; Utilitzar números de targeta generats amb programes informàtics o algorismes similars.

 14. Una entrada no es podrà utilitzar per a fins publicitaris, comercials, promocionals, de jocs, concursos o apostes, sense autorització prèvia, expressa i fefaent del Promotor.

 15. NK Producciones Artísticas declina tota responsabilitat respecte de les entrades adquirides en punts de venda no oficials. NK Producciones Artístiques no es fa responsable de les possibles diferències de preu amb altres mitjans o canals de venda.

 16. L'entrada o entrades s'emeten d'acord amb

 17. L'entrada o les entrades s'emeten d'acord amb les normes i regulacions del recinte i del Promotor de l'esdeveniment. Tots els detalls estaran a disposició de l'usuari a la taquilla del recinte. La infracció de qualsevol de les normes i regulacions esmentades, o qualsevol altre acte que pugui provocar dany, perjudici o greuge, donarà dret al recinte o al promotor de l'esdeveniment a expulsar l'usuari del recinte. En qualsevol cas, NK Producciones Artístiques recomana i remet al comprador a les normes establertes, en cada cas i per a cada esdeveniment, pel Promotor de l'esdeveniment o espectacle concret a cada moment.

 18. NK Producciones Artísticas no es fa responsable de la pèrdua o robatori de l'entrada.

 19. De manera general, queda prohibit l'ús no autoritzat d'equips fotogràfics o d'enregistrament. Es poden destruir les cintes o pel·lícules obtingudes. També es prohibeix de manera general els punters làser, l'ús de telèfons mòbils, animals (excepte gossos guia) i el menjar i la beguda del client.

 20. El recinte, el Promotor d´esdeveniments i NK Producciones Artístiques no es fan responsables de cap pertinença personal.

 21. NK Producciones Artísticas informa que l'esdeveniment o espectacle podrà ser enregistrat amb fins comercials i/o promocionals. Mitjançant l'accés al recinte de l'esdeveniment o espectacle, el portador de l'entrada accedeix i consent perquè la seva imatge pugui ser gravada i reproduïda posteriorment amb les finalitats esmentades com a part del públic.

 22. El Promotor es reserva tots els drets d´imatge i propietat intel·lectual de l´espectacle.

 23. El Promotor es reserva el dret de modificar el programa de lacte. És condició admissió conservar l'entrada completa i en bon estat.

 24. El Promotor es reserva el dret d'admissió i podrà registrar el públic a l'entrada. No es permet lentrada de cap objecte que lOrganització consideri perillós.

 25. Les entrades es poden restringir a un nombre màxim per persona, per targeta de crèdit i, per a alguns esdeveniments, per família

Seguretat


El lloc web de NK Producciones Artístiques incorpora les salvaguardes adequades i utilitza la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals que té recopilades, i ha establert les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les seves normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan cal, i s'esforça per assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que proporcioneu.

NK Producciones Artístiques declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, quan la seva causa tingués l'origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals, situacions de força major, urgència extrema, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta. Així mateix, NK Producciones Artístiques no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric, errors a les xarxes telemàtiques, etc. NK Producciones Artístiques realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d'incidents.

El sistema de venda d'entrades utilitza un servidor segur i l'última tecnologia en xifratge. Un servidor segur et garanteix la privadesa de les dades que transmets per Internet. Aquesta privadesa s'aconsegueix mitjançant el protocol SSL.

• Què és un servidor segur?

Un servidor segur us garanteix la privadesa de les dades que transmet per Internet. Aquesta privadesa s'aconsegueix mitjançant el protocol SSL, l'actual estàndard utilitzat per la indústria de la seguretat. A Internet, la seguretat és el resultat de la comunicació entre un navegador que suporti el protocol SSL i un servidor que suporti el mateix protocol. Qualsevol versió dels navegadors suporta aquest protocol.

• Com funciona el protocol SSL?

El protocol SSL funciona senzillament, encriptant les dades que envieu mitjançant el sistema de xifratge RSA quan està ubicat en una zona segura d'un navegador. El vostre navegador, col·laborant amb el servidor segur, encripta les dades de manera que si algun individu en el procés de transmissió aconsegueix apropiar-se'n, no podrà llegir-les ja que no disposa de la clau necessària.

• Què és el certificat de seguretat?

Un certificat de seguretat el concedeix una entitat certificadora: la Certification Authority. Aquesta entitat concedeix aquest certificat després d'haver controlat la configuració correcta del procés d'encriptació (SSL) i haver comprovat les dades de l'empresa sol·licitant. El certificat de servidor segur es concedeix a una entitat les referències de la qual han estat comprovades, per assegurar que efectivament qui rep les dades encriptades és qui ha de rebre'ls.

• Servidor segur

Totes les pàgines que sol·liciten informació personal i les pàgines amb dades de la targeta de crèdit són pàgines segures. Podeu comprovar la seguretat de les nostres pàgines fent clic a la icona de la part superior d'aquesta pàgina que garanteix la seguretat del servidor i utilitzar un certificat amb el màxim grau d'encriptació.

 

Com comprar entrades?

Venda d'entrades per Internet

Comprant les vostres entrades per Internet no només s'estalviarà les cues, també podreu consultar el vostre historial de compra en qualsevol moment i també podreu imprimir les vostres entrades còmodament des de casa o bé guardar l'entrada al vostre mòbil i accedir al recinte simplement passant el codi de barres des de dispositiu electrònic.

Formes de pagament

Són vàlides tota mena de targetes de qualsevol entitat bancària: Visa, Mastercard i Maestro. Després de la seva acceptació, es cobrarà mitjançant targeta de crèdit. El procés és absolutament confidencial. Ningú més que la mateixa entitat financera, disposarà de la informació de la targeta.

Comprova la compra

Podeu assegurar-vos que la compra s'ha realitzat amb èxit accedint a l'apartat "Zona personal" o "La vostra compra".

Si la vostra compra s'ha realitzat correctament, rebreu al vostre email un correu de confirmació amb informació detallada de la compra que acabeu de realitzar. Pot ser que aquest correu no arribi a la "Safata d'entrada" ja que alguns serveis d'internet el detecten com a correu brossa. Us recomanem que mireu sempre l'apartat de "Correus no desitjats".

Com obtinc les meves entrades?

Un cop finalitzada la compra i rebut l'email de confirmació, les entrades ja estaran disponibles perquè les imprimeixi des de casa o des del lloc de la seva elecció o bé obtenir-les en format mòbil. Les entrades també estaran disponibles per a vostè a la seva “Zona Personal” a la web de NK Producciones Artístiques a la qual pot accedir també directament a través del link que trobareu al correu de confirmació de la compra que hagi realitzat.

Al correu de confirmació de la vostra compra trobareu un PDF adjunt amb les vostres entrades i al mateix correu també trobareu les entrades en format mòbil:

Podeu imprimir el PDF en paper per accedir al recinte el dia de l'espectacle o bé

Podeu simplement ensenyar des del dispositiu l'entrada o entrades que se us remet directament en format per a mòbil al correu de confirmació on consta el seu seient o seients i un o diversos codis de barres. Si opteu per aquesta última opció és la vostra responsabilitat acudir a l'esdeveniment amb un dispositiu en condicions perquè el personal de control del recinte pugui visualitzar l'entrada o entrades que heu comprat. Us aconsellem que per desar la vostra entrada al telèfon mòbil, obriu el correu electrònic al dispositiu i utilitzeu la funció "Desa imatge" o similar.

​​

Facturació

En cas que així ens ho autoritzi, us enviarem la factura de la vostra compra a través de mitjans electrònics. No obstant això, podeu també sol·licitar la factura en suport paper, segons ens indiqueu mitjançant la casella corresponent. En cas que ens hagi autoritzat a enviar-li la factura per mitjans electrònics, podrà sol·licitar-ne còpia en suport paper en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a info@nkprodarte.com. En aquest cas, us farem arribar aquesta factura a l'adreça postal que ens indiqueu.


Política de devolucions i dret de desistiment


De vegades, els espectacles són objecte de cancel·lació, canvi de data o alteració substancial per part de l'equip, l'artista o el promotor per motius molt diversos. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per rebre les indicacions precises.

Un cop adquirida l'entrada, no se'n canviarà ni se'n tornarà l'import, excepte per causes previstes a la legislació vigent.

La impossibilitat d'assistir a un esdeveniment o espectacle o la comissió d'un error en fer l'adquisició de les entrades no són motius que en permetin la devolució.

L´usuari no podrà exercitar el dret de desistiment ni de resolució, dacord amb la normativa vigent en matèria de consum i dordenació del comerç minorista.

En el cas que canvieu la data de l'espectacle: excepte indicació en contra en relació amb un espectacle determinat, si es canvia la data del mateix, se us oferiran seients (sempre que hi hagi disponibilitat), d'un valor corresponent a les vostres entrades originals.

A més del dret a contemplar l'espectacle, participar de l'activitat recreativa o fer servir el servei corresponent, es reconeix, a favor del públic en general, el dret:

 • Que l'espectacle o l'activitat es desenvolupi en la seva integritat i en la forma i les condicions amb què hagi estat anunciat.

 • A obtenir, d'acord amb allò previst a la normativa vigent la devolució de l'import de les localitats adquirides, en cas de no trobar-se conforme amb la variació de l'espectacle o activitat o de les seves condicions o requisits, disposada per l'Organització, llevat que ja hagi començat i la variació obeís a causes de força major.

​​

Si per qualsevol circumstància l'Organització es veu obligada a variar l'ordre, la data, el contingut o la composició d'un espectacle o activitat recreativa prèviament anunciat, procedirà immediatament a fer pública la

 

Política de Cancel·lació


Si es cancel·la un espectacle (i no es canvia de data), se us oferirà la devolució del preu de venda de la vostra(es) entrada(es), incloses les corresponents despeses de gestió per entrada.

NK Producciones Artístiques, davant de qualsevol canvi que es produeixi en un esdeveniment o espectacle es compromet a:

Publicar-lo a la seva web tan aviat en tingui coneixement, a l'efecte de mantenir degudament informats els usuaris.

Enviar un missatge a l'adreça de correu electrònic indicada per l'usuari al moment de la compra informant sobre aquests canvis.

 

Dubtes i queixes


Si teniu qualsevol dubte o queixa en relació amb la vostra compra, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

En cas de produir-se qualsevol conflicte, procurarem fer consultes de forma diligent o negociar de bona fe, i intentarem assolir un acord transaccional que resulti just i equitatiu per als seus interessos i els nostres.

A aquest efecte, l'usuari es pot adreçar per correu electrònic a info@nkprodarte.com. L'horari d'atenció al client és de dilluns a divendres de 9.00 a 18.00 hores.

D'acord amb el Reglament núm. 524/2013 de la UE, us informem que teniu dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució de controvèrsia en matèria de consum en línia accessible a través de l'adreça d'Internet https://ec.europa.eu/ consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CA.

 

 

Propietat intel·lectual i industrial


Els continguts prestats per NK Producciones Artístiques així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria .

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i el consentiment previ de NK Producciones Artístiques.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren als diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de NK Producciones Artístiques o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents llocs web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d'autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment del que assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de NK Producciones Artístiques.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics, digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents o les autoritzades per NK Producciones Artísticas, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, mentre tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

NK Producciones Artístiques és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic

bottom of page